دستیار گرامی
با سلام
ضمن عرض تبریک به مناسبت فارغ التحصیلی شما ،پرسشنامه ای که پیش رو دارید جهت سنجش رضایتمندی دانشجویان از فرآیند انجام پایان نامه در دانشگاه علوم پزشکی تهران و بر اساس پرسشنامه استاندارد و سوالات استخراج شده از مطالعه کیفی تهیه شده است.از آن روی که شما دانشجوی گرامی از ذی نفعان اصلی فرآیند انجام پایان نامه محسوب می گردید،نظرات شما می تواند مبنای برنامه ریزی های دانشگاه برای رفع مشکلات موجود و ارتقای کیفیت پایان نامه ها قرار گیرد .این پرسشنامه ها بدون نام بوده و بر اساس بررسی های انجام شده ،تکمیل این پرسشنامه حدود ده دقیقه زمان نیاز خواهد داشت.
پرسشنامه در چهار قسمت الف،ب،ج،د و در 7صفحه طراحی شده است.در قسمت"الف"پرسشنامه ،مشخصات فردی خود را وارد نموده و در قسمت "ب"نظرات خود را در خصوص بخش های مختلف مرتبط با پایان نامه (سرپرستی ،ارتقا مهارت ها،نقش ها و مسئولیت ها،زیرساختار،جو پژوهشی ،قوانین و آیین نامه ها و ارزیابی پایان نامه )از بسیار موافق تا بسیار مخالف درج نمایید.در قسمت"ج"نظر خود را در مورد میزان اهمیت هر بخش(از زیاد تا کم)و همچنین میزان رضایتتان را از هر مورد(از زیاد تا کم)مشخص نموده و در انتها ،در قسمت "د"،نظرات خود را در غالب سوالات مطرح شده ،اعلام فرمایید.
خواهشمند است به سوالات زیر با در نظر گرفتن شرایط مقطع تحصیلی که هم اکنون از آن فارغ التحصیل شده اید پاسخ دهید.
با تشکر از همکاری شما
دبیرخانه تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاه - معاونت آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندانپزشکی
توجه:در طراحی این برنامه به محرمانه ماندن اطلاعات شما توجه شده است لذا نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی شما برای کسانی که مسئولیت سایت و دسترسی بالاتر دارند نمایش داده نمیشود تا اطلاعات شما محرمانه بماند . البته واضح است که برای پیشرفت ، پاسخ های منطقی و مناسب شما در بیان نقاط قوت و ضعف ضروری است ،مطمئنا بدون پیشنهادهای ارزشمند شما این مسیر امکان پذیر نخواهد بود.
ورورد